0911814256

0911.814.256
Hotline tư vấn 24/7


Nội dung và phương châm kinh doanh

NỘI DUNG KINH DOANH

  • Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
  • Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu hóa chất nguyên vật liệu và vật liệu xây dựng.

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH

  • Sáng tạo ra những sản phẩm vật liệu mới đóng góp vào công cuộc phát triển hạ tầng chung của Việt Nam.
  • Thúc đẩy phát triển ngành khoa học, kỹ thuật vật liệu căn bản cuả Việt Nam.
  • Cung cấp những sản phẩm vật liệu chất lượng, giá thành hợp lý cho nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị thi công.
  • Đối ứng nhanh, phục vụ kịp thời nhu cầu của Quý khách hàng.
Tin cùng loại