0911814256

0911.814.256
Hotline tư vấn 24/7


Dây chuyền và năng lực sản xuất

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VỮA

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

  • Diện tích nhà xưởng sản xuất: 1000m2
  • Diện tích nhà kho chứa nguyên vật liệu và thành phẩm: 1000m2
  • Công suất sản xuất vữa (Grout, trám vá…): 20 tấn/ngày
  • Trang thiết bị khác: Xe nâng hàng 2 tấn, cân đo, máy đóng bao, máy khấy…

Tin cùng loại